เงินอุดหนุนบุตร

เงินอุดหนุนบุตร

เงินสงเคราะห์ครอบครัว – ผู้สูงอายุ – เงินสำหรับผู้พิการ มกราคม 2567 รัฐบาลมีแผนโอนงวดแรกของปี 2567 ในวันที่ 10 มกราคม 2567

นางสาวรัชเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกรัฐบาล ได้ออกมาเน้นย้ำการช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชน หลังจากที่รัฐบาลมีมติเห็นชอบมาตรการบางอย่าง ปรากฏว่า ล่าสุดกลุ่มเปราะบาง มีกลุ่มผู้มีสิทธิได้รับสิทธิ 3 กลุ่ม คือ ค่าเลี้ยงดูบุตร เงินช่วยเหลือการยังชีพ ผู้สูงอายุ ค่าเลี้ยงดูบุตร ทุพพลภาพ ในการชำระเงินเดือนมกราคม 2567 เงินจะถูกโอนไป เข้าบัญชีในวันพุธที่ 10 มกราคม 2567

เงินอุดหนุนบุตร 2567

เงินฝากเดือนมกราคม 2024 จะถูกโอนในวันพุธที่ 10 มกราคม 2024
เงินมัดจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 จะถูกโอนในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
มัดจำเดือนมีนาคม 2567 โอนวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567
เมษายน 2567 โอนเงินมัดจำในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567
การชำระเงินเดือนพฤษภาคม 2024 จะถูกโอนในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2024
มัดจำเดือนมิถุนายน 2567 โอนวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567
เงินฝากกรกฎาคม 2567 โอนวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567
เงินฝากเดือนสิงหาคม 2567 จะถูกโอนในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567
เงินมัดจำเดือนกันยายน 2567 จะถูกโอนในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2567

เบี้ยผู้สูงอายุ 2567

หลังจากเปิดลงทะเบียนในเดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 โดยปกติเงินของผู้อาวุโสจะเข้าบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เงินสำหรับผู้สูงอายุ สำหรับกำหนดเวลาในเดือนมกราคม 2567 ผู้สูงอายุจะได้รับเงินในวันพุธที่ 10 มกราคม 2567 โดยมีกำหนดการโอนสิทธิประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุในปี 2567 ดังนี้

 • ชำระเงินเดือนมกราคม วันพุธที่ 10 มกราคม 2024
 • ชำระเงินเดือนกุมภาพันธ์ วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
 • ชำระเงินเดือนมีนาคม วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2024
 • ชำระเงินเดือนเมษายน วันพุธที่ 10 เมษายน 2024
 • ชำระเงินเดือนพฤษภาคม วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567
 • ช่วงเดือนมิถุนายน วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567
 • ชำระเงินเดือนกรกฎาคม วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2024
 • ชำระเงินเดือนสิงหาคม วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2024
 • ช่วงเดือนกันยายน วันอังคารที่ 10 กันยายน 2567
 • ชำระเงินเดือนตุลาคม วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2024
 • ชำระเงินเดือนพฤศจิกายน วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2024
 • ช่วงเดือนธันวาคม วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2567

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได

 • อายุ 60-69 ปี เดือนละ 600 บาท
 • อายุ 70-79 ปี เดือนละ 700 บาท
 • อายุ 80-89 ปี เดือนละ 800 บาท
 • อายุ 90 ปีขึ้นไป เดือนละ 1,000 บาท

ผู้ที่ต้องการขึ้นทะเบียนเบี้ยเลี้ยงทุพพลภาพ สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กระทรวงสวัสดิการ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ติดต่อ 1479 หรือ โทร 0 2354 3388 ต่อ 1479 311 หรือ 313

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า “รัฐบาลนำโดยนายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน เน้นย้ำถึงความสำคัญของการช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะการลดภาระการใช้จ่ายให้กับประชาชนอย่างกระทรวงพลังงาน นำโดยนายพีระพันธ์ สาลีราธวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ซึ่งกำลังพิจารณาอย่างเต็มที่ หลังจากที่รัฐบาลได้รับหลักการว่า จะไม่เกินหน่วยละ 4.20 บาท เพื่อครอบคลุมค่าไฟฟ้าของประชาชน” นางรัดเกล้า กล่าว

ขอขอบคุณบทความจาก : เงินอุดหนุนบุตร